Wei Jia, Chen Ke
“Within Sight–Chinese New Painting at Post Financial Crisis Era” at Taylor Foundation

Exhibition Dates: 05-28 Feb.2015

Curator : ZHU TONG (Director of the Avant-garde Contemporary Art Center, Nanjing, China)

 

Participated artists :

CAI LEI, CHEN HUI, CHEN KE, CHEN YUJUN, JIA AIL,LI BO,LI CHANGLONG, LI QING,LI XINIJIAN,LIU GUOFU, LUO QUANMU,MA LINGL,MA WENTING,TIAN YAUN,WEI JIA,YANG LIMING,YANG XUN, YU XIANGMING,YU JIE, ZHANG LIN,ZHANG ZHENYU,ZHAO YIQUIAN

 

For more information, please check Taylor Foundation in Paris websitehttp://www.taylor.fr/index.php