Wei Jia
participates the group exhibition “ I Feel The Way You Feel” at PERROTIN, Shanghai.

participates the group exhibition “ I Feel The Way You Feel” at PERROTIN, Shanghai.
Exhibition Dates:01.13 – 03.25, 2023
Venue:PERROTIN Shanghai ( 3/F, 27 Hu Qiu Road, Huangpu District )
Curator: Zhou Yi
Participating Artists:IVÁN ARGOTE, GABRIEL DE LA MORA , LIONEL ESTÈVE, ZACH HARRIS, BARRY MCGEE, JEAN-MICHEL OTHONIEL, PAOLA PIVI, CHRISTIANE POOLEY, CLAIRE TABOURET, PIETER VERMEERSCH, BI RONGRONG, CHEN TIANZHUO, CHEN KE, JIN NINGNING, LIN KE, NA BUQI, YU-XIN SU, WEI JIA, YANG GUANGNAN, ZHANG MIAO

 

 

For more information, please check
https://www.perrotin.com/exhibitions/i-feel-the-way-you-feel/10044