Wei Jia
participates the grand opening exhibition “Row the Boat as You Wish” at Hive Center for Contemporary Art, Shanghai

 

Exhibition Dates:06.10 – 07.18, 2023
Venue:Hive Shanghai (First Trust Co. Building, 270 East Beijing Road, 200001, Huangpu District, Shanghai)
Curator:Xia Jifeng
Participating Artists: Bu Di, Huang Yuxing, Jia Aili, Liu Xiaohui, Ouyang Chun, Qin Qi, Song Kun, Tu Hongtao, Wei Jia, Xie Nanxing