Wei Jia
participates the exhibition “THE SHAPE OF PERCEPTION” at Iris Art Museum, Suzhou

 

Date:2024.03.09-06.29

Venue:Iris Art Museum (Building 17, Phase 4, Ligongdi, Suzhou)

Curator: Michelle Zhang

Producer: Tony Wen

Co-presented: Iris Art Museum, LalLal Art Museum, Cuppar Auction

Artists (sort by age):

Yin Zhaoyang, Ma Ke, Zhao Yang, Xie Nanxing, Feng Li, Duan Jianyu, Lou Shenyi, Liu Shangying, Ouyang Chun, Wei Jia, Liu Xiaohui, Qin Qi, Huang Yuxing, Chen Yujun, Li Jikai, Wen Ling, Kang Haitao, Wang Guangle, Qiu Xiaofei, Xiao Jiang, Liang Yuanwei, Song Kun, Chen Ke, Jia Aili, Xu Maomao, Wu Jian’an, Yan Bing, Qiu Ruixiang, Zhang Ding, Gao Yu, Zhang Yingnan, Li Qing, Xia Yu, Lv Song, Hao Liang, Chen Fei, Huang Yishan, Ju Ting, Yan Cong, Xu Hongxiang, Bian Shaozhi, Wang Yi, Liu Haichen, Li Ran, He Xiangyu, Leng Guangmin, Wang Yuanyuan, Han Mengyun