Wei Jia
participates the exhibition “One and All : New Artistic Styles of Contemporary” at National Art Museum of China, Beijing

 

2024.04.06 – 2024.04.16

One and All : New Artistic Styles of Contemporary Painting

Curator: Yi Ying

Co-Curator: Wang Jing, Yuan Jiawei

Producer: Luo Xudong

Venue: National Art Museum of China

Artists:

Cai Zebin、Chen Fei、Chen Zuo、Chen Ke、Cui Jie、 Duan Jianyu、Han Bing、Hao Liang、Huang Yuxing、Jia Aili、Liang Yuanwei、Liu Cong、Liu Xiaohui、Lu Chao、Ouyang Chun、Pu Yingwei、Qiu Ruixiang、Qiu Xiaofei、Song Kun、SU Yu-Xin、Sun Yitian、Tang Yongxiang、Wang Guangle、Wang Mei、Wang Xingwei、Evelyn Taocheng Wang、Wei Jia、Xia Yu、Xie Nanxing、Xu Hualing、Huen Sin Kan、Xue Ruozhe、Yan Bing、Zhang Yexing、Zhang Zipiao