Wang Shao-Gang
participates 2020 Kuandu Light Art Festival—Quantum Entanglement

Date:2020/ 10/ 23- 2020/ 11/ 22

Venue:Kuandu Museum of Fine Arts

Artists:I-Yeh Wu / Chao-Ming Lu / Shao-Gang Wang / Shu-Yu Lin / Shih-Fu Yu / Chen-wei Weng / Huei-Ming Chang / Chi-Yu Liao

Curator: Lien-Cheng Wang, Yen-Ju Lin

For more information, please check 2020 Kuandu Light Art Festival—Quantum Entanglement Website

http://kdlaf.tnua.edu.tw/